Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 38

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 40
Нов глобален Net-Zero стандарт за бизнеса | Основа | Основа

Нов глобален Net-Zero стандарт за бизнеса

Инициативата Science Based Targets (SBTi) създаде първата по рода си глобална рамка за постигане на нулеви емисии от бизнеса – Net-Zero Standard. Тя включва ясни насоки, критерии и препоръки, които да помогнат на компаниите да си поставят научнообосновани цели за намаляване на парниковите си емисии, съобразно глобалната цел за задържане на повишението на глобалната температура под 1,5°C.

Нов глобален Net-Zero стандарт за бизнеса
Photo: ShowYourStripes.com, Ed Hawkins, Creative Commons. Caption: Основа

Какво означава 1,5°C?

От шестия доклад на Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC), който излезе през лятото, стана ясно, че с този темп на потребление и управление на ресурси ни остават 5,5 години преди да преминем температурната бариера от 1,5 градуса. [1]

Достигането ѝ би довело до необратими промени в климата, застрашаващи цялото човечество.

За да избегнем най-значимите последици от промените в климата, трябва да намалим наполовина емисиите на парникови газове преди 2030 г., и да постигнем нетни нулеви емисии преди 2050 г.

Защо е необходим глобален Net-Zero стандарт?

Все повече компании си поставят цели и поемат ангажимент за намаляване на парниковите си емисии. През 2019 г. обещанията за нулеви емисии покриват само 16% от световната икономика, докато през 2021 г. скачат до 70%.[2] Без единен научнообоснован стандарт, обаче, често ставаме свидетели на подвеждане на заинтересованите страни или т.нар. “commitment washing”. С ясните очаквания, които Net-Zero стандартът задава, бизнесът ще може да гарантира, че пътя му към нетната нула е в съответствие с науката. 

Ключови изисквания на Net-Zero стандарта към бизнеса

Екипът ни присъства на срещата по представянето на стандарта. В следващите ви представяме ключовите елементи от Net-Zero стандарта: 

  • Бързо и драстично намаляване на емисиите: Бързото, дълбоко намаляване на емисиите по цялата верига за създаване на стойност е най-ефективният и научнообоснован начин за ограничаване на повишаването на глобалната температура до 1,5°C.

    Стандартът обхваща емисиите от цялата верига на създаване на стойността на компанията, включително тези, произведени от техните собствени процеси (обхват 1), закупена електрическа и топлинна енергия (обхват 2) и генерирани от доставчици и крайни потребители (обхват 3). От повечето компании ще се изисква дълбока декарбонизация от 90-95%, за да достигнат нетната нула съгласно стандарта.

  • Краткосрочни и дългосрочни цели: Необходими са краткосрочни цели, за да се постигне незабавно намаляване. За дългосрочни цели SBTi е определил нива на цели за намаляване на остатъчните емисии за различни сектори, вариращи между 80% до 100%. Това означава бързо намаляване на емисиите сега – съкращаване наполовина до 2030 г. До 2050 г. организациите трябва да произвеждат почти нулеви емисии и да неутрализират всички остатъчни емисии, които не могат да бъдат премахнати.
  • Без твърдения за нулеви емисии, докато не бъдат изпълнени дългосрочните цели: една компания се счита за достигнала нетна нула само когато е постигнала дългосрочната си научнообоснована цел. От повечето компании се изисква да имат дългосрочни цели за намаление на емисиите от поне 90-95% до 2050 г. След постигането им компанията трябва да използва методи за премахване на въглерода, за да неутрализира остатъчния процент емисии, които все още не могат да бъдат елиминирани.
net zero standard основа
Ключови елементи, при създавне на стандарта. SBTI

За кого е подходящ стандарта?

Всеки бизнес, независимо от размера си, може да си постави научнообосновани цели, които да бъдат валидирани от SBTi. 

Седем компании вече са получили одобрение на целите си за нулеви емисии чрез пилотен процес и над 600 компании са се ангажирали да ги поставят през следващите месеци. Сега е моментът да зададете смела климатична стратегия и да ускорите устойчивата трансформация на вашата компания, поставяйки вашите цели. 

обхват 1,2,3 на парникови газове ghg protocol
Обхват 1, 2 и 3 GHG Protocol, Изт: GHG Protocol

Какво можете да направите:

  • Ако вече имате цели за нулеви емисии, стандартът Net-Zero ще ви помогне да определите тяхната достоверност и съответствие с науката за климата.
  • Ако все още нямате цели, можете да си поставите такива и да ги подадете към SBTI за валидиране. В момента работим върху прилагането на стандарта в България, за да можем да ви съдействаме в процеса. Ако проявявате интерес и имате нужда от съдействие, моля регистрирайте се тук и ние ще ви уведомим при следващ етап. 

Научете повече за стандарта тук и на сайта на SBTI

Източници: 

1. IPCC, Sixth Assessment Report 

2. SBTI

Основа

Member of

Свържете се с нас

hi@osnova.bg

Последвайте ни