Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 38

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 40
Наръчник за бизнеса: Забрана на пластмасата | Основа

Безплатен наръчник за бизнеса: Забрана на пластмасата за еднократна употреба

Наръчник за бизнеса забрана на пластмасата за еднократна употреба

Изтеглете безплатния наръчник и разберете кои са забранените и ограничените пластмасови продукти за еднократна употреба, какви алтернативи съществуват, какви са изискванията за промишлен дизайн и още полезна информация.

Промените

Забраната на пластмасата за еднократна употреба в Европейския съюз влезе в сила на 3 юли 2021 г. посредством Директива (EC) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя е придружена и от промени, свързани с промишления дизайн на опаковките, продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса, риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, маркировката на продукти, разделното събиране на пластмаси и разширена отговорност на производителя. 

В края на 2021 г. директивата се транспонира в националното законодателство чрез Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с което бяха дадени и насоки за използването на еднократна пластмаса от бизнеса и потребителите в България. Екипът на Основа следи отблизо европейското законодателство, свързано с пластмасата за еднократна употреба и заедно с редица бизнеси и неправителствени организации, взе участие в обществените обсъждания при транспонирането му в България. Промяната е малка, но важна стъпка, която освен ползи за околната среда, носи със себе си и потенциал за подобряване на бизнеса и здравето на потребителите. 

Забрана на пластмасата за еднократна употреба​

Наръчникът​

Създадохме напълно безплатен електронен наръчник, за да помогнем на бизнеса в България да вникне бързо и лесно в промените, да се запознае с алтернативите и добрите практики, които могат да бъдат прилагани в контекста на Наредбата.

Какво включва?

 • Кои са забранените за пускане на пазара продукти и какви са техните алтернативи
 • Кои продукти следва да бъдат ограничени и какви са мерките за това
 • Какви са изискванията за промишлен дизайн към продуктите и техните опаковки
 • Разширена отговорност на производителите: нови изисквания
 • Механизми за отчитане и срокове
 • Възможности пред бизнеса и добри световни практики 
наръчник за бизнеса забрана на пластмасата

За кого е подходящ?

 • собственик на кафене или ресторант
 • собственик на хотел 
 • собственик на магазин
 • производител
 • офис мениджър или служител, който иска да направи офиса си по-зелен.

изтеглете безплатен наръчник

забрана на пластмасата

Научете какви са новите нормативни изисквания и как бизнеса ви може да ги приложи по най-добрия възможен начин, подобрявайки ефективността и имиджа си. 

Наръчникът е създаден от екипа на Основа – съветник за устойчив бизнес в България, и е финансиран от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки – ЕкоПартнърс България АД.

За Основа

За Еко Партнърс

Основа e българска консултантска компания – съветник за устойчив бизнес, отличен в списъка на Forbes 30 под 30. Мисията ни е да помагаме на бизнеса и околната среда да процъфтяват заедно.

Искаме да направим преминаването към по-екологично устойчиви практики по-достъпно в България, чрез измерване и намаляване на въглеродните емисии на бизнеса. 

Работата ни се базира на целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs), както и на изпитани и валидирани практики и стандарти като GHG Protocol. 

Помагаме на бизнеса както с цялостна трансформация, така и подобряване на конкретни продукти,  обучения и ангажиране на служителите, организиране на информационни кампании, идейни проекти и др. 

Eко Партнърс България е най-бързо развиващата се организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар, учредена през 2016 г. от екип от професионалисти с дългогодишен опит в бранша.

Организацията е изградила системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 20 общини на територията на страната.   

Еко Партнърс идентифицира проблемните места  в разделното събиране и постоянно разработва и инвестира в иновативни   решения, които да подобрят цялостния процес по разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Организацията има за цел да повишава информираността на обществото относно разделното събиране чрез различни кампании, които организира.

Основа

Member of

Свържете се с нас

hi@osnova.bg

Последвайте ни