Докладът на IPCC: Можем да намалим наполовина емисиите до 2030 г.

Докладът на IPCC: Можем да намалим наполовина емисиите до 2030 г. Можем да намалим наполовина емисиите до 2030 г. и да ограничим повишаването на температурите, ако предприемем незабавни и драстични…

Continue ReadingДокладът на IPCC: Можем да намалим наполовина емисиите до 2030 г.