Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 38

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/osnovabg/public_html/wp-content/plugins/easy-font-icons/lib/mm-easy-font-icons.php on line 40
Как да поставим цели за устойчиво бизнес развитие през 2021 г? | Основа

Как да поставим цели за устойчиво бизнес развитие през 2021 г?

Как да поставим цели за устойчивост на компанията си през 2021 г?

Поставянето на цели е ключово за развитието на всеки бизнес. Обикновено се фокусираме върху финансови, маркетинг и оперативни индикатори. Все по-често, обаче, сред тях откриваме още един – този за устойчиво развитие или как тези цели се постигат съгласно принципите на устойчивото развитие и с минимален отпечатък върху природата. В следващите редове ще ви дадем насоки как да интегрирате устойчивото развитие в тазгодишното целеполагане по един успешен начин.  

1. Започнете с правилната мотивация

Защо искате да поставите цели за устойчив бизнес? Има много причини да си поставяте цели за устойчивост и вашите основни мотиви ще изиграят ключова роля в процеса по целеполагане. Помислете какво стои зад целта ви – желание за спестяване на ресурси, необходимост подобряване на репутацията на бранда ви, натиск от страна на клиенти, инвеститори или други външни заинтересовани страни, нужда от спечелване или поддържане на конкурентно предимство или просто желание да постъпите по правилен начин. 

Попитайте себе си и екипа си защо си поставяте целта, преди да започнете, това ще ви помогне да изберете най-значимата цел, която ще донесе и най-значимия резултат

2. Поставете си цели в синхрон с мисията на компанията

Вашите цели за устойчивост ще бъдат най-въздействащи, ако са изградени на основата на мисията и визията на компанията ви. Помислете как целите ще помогнат на вашата организация да успее в краткосрочен и дългосрочен план. Отново ангажирайте служителите си и им осигурете възможности да дават обратна връзка за съществуващи програми и възможни бъдещи цели. Съберете колкото можете повече информация и синтезирайте ключови теми. 

Поставянето на цели за устойчивост в съответствие с мисията и визията на вашата организация, ще проправи пътя за постигане им.

3. Поставете си конкретни и лесно измерими цели

Как да поставим цели за устойчиво бизнес развитие през 2021 г?

На база на събраната обратна връзка и проучванията вече по-смело може да пристъпите към същинското целеполагане. Често наблюдаваме компании, които поставят числова цел, просто защото звучи добре (например да намалим употребата на вода с 20% до 2023 г.). Обикновено в края на посочения период виждаме организацията да преправя същите цели, за да отговори на поставените очаквания, но рядко те са изпълнени. 

За да не попадате в този капан, ви препоръчваме да си поставите научно базирани цели за устойчивост на бизнеса. Направете оценка на въздействието на организацията си върху околната среда и се спрете на 1-3 основни сфери, в които то е най-силно. След това измерете всяка от тях. Най-точна информация ще получите като изчислите въглеродния отпечатък на бизнеса си, но можете да просто да съберете базови количествени данни. Например, ако бизнеса ви е свързан с голяма употреба на вода – съберете точни количествени данни; ако депонирате големи количества отпадъци – проверете колко тона годишно достигат до сметището. Познавайки процесите в организацията си, съберете експертите или мениджърите си, обмислете как можете да оптимизирате процесите си и до какви резултати би довела промяната. Поставете си амбициозни, но и реалистични цели. А най-хубавото е, че вече имате план за изпълнението им.

4. Комуникирайте целите си за устойчивост с всички заинтересовани страни

Споделянето на целите за устойчивост с всички заинтересовани страни като служители, клиенти, партньори и инвеститори ще ви помогне да изградите една по-силна и прозрачна връзка с тях и да ги ангажирате в процеса.  Бъдете открити и максимално конкретни. Знаем, че е изкушаващо да заявите, че ще постигнете грандиозни промени, но ако в самото начало знаете, че те не са реалистични, рискувате да изпаднете в ситуация на подвеждане на публиката (greenwashing), а това да доведе до неприятни последствия за вас. 

Затова препоръката ни е – споделете истинските си цели и какво стои зад тях.

С яснота относно мотивацията ви, проучване, ангажиране на всички заинтересовани страни и поставяне на цели, в синхрон с мисията на компанията ви, вие вече сте една стъпка по-близо до изпълнението им. 

Надяваме се тази статия да ви е била полезна. Оставаме на линия да ви помогнем с правилния избор на цели за устойчивост, ако се нуждаете от съдействие. Пишете ни.