Официални правила на конкурс за зелена трансформация от Основа

Основа стартира инициатива за зелена трансформация на онлайн магазините в България. Кампанията ще започне с конкурс, а победителят ще може да се възползва от серия от безплатни консултации, анализ и разработване на зелена стратегия на стойност 3000 лв. В резултат от съвместната ни работа онлайн магазинът ще оптимизира процесите си, намалявайки разходите и въглеродните си емисии.

Период на кампанията: 23.11.2020 – 14.01.2021

Участниците трябва да отговарят на следните две условия:

  • Малък или среден бизнес, регистриран в България;
  • Работещ онлайн магазин, без значение от вида стоки или услуги, които предлагате.

Механизъм за участие: 

За да се включат в конкурса, участниците трябва да: 

  • Попълнят формуляр с кратко представяне на компанията.
  • Споделят в социалните мрежи на компанията своята мотивация за по-зелен бизнес в едно изречение с #ПоПътяНаУстойчивотоРазвитие и @weareosnova. По желание могат да използват прикачения банер за участие в кампанията.

Награда:

Победителят в конкурса ще спечели безплатна консултация за устойчиво развитие и зелена трансформация на стойност 3000 лв., предоставена от Основа. Тя включва анализ на текущо състояние и въздействие на бизнеса върху околната среда. На база на анализа ще получите изготвен план за действие с бързи промени, които ще доведат до по-ефективни и устойчиви процеси, както и предложения за последващи стъпки.

Избор на победител:

Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип, между всички онлайн магазини, изпълнили правилата за участие. Победителят ще бъде обявен в официалната Facebook страница на Основа на 18.01. 2021 г.

Проектът ще се реализира през 2021 г. 

Участието в конкурса не е обвързано с покупка.